نرم افزارصوتی خطبه همام (متقین)

 


مجموعه سخنرانی (شرح خطبه همام )متقین  آیت الله محمدناصری

حجم نرم افزار190مگابایت

بهای دریافت نرم افزار یک صلوات برای فرج امام عصرعج

برای اجرا شدن نرم افزارصوتی خطبه همام
 باید نرم افزارفلش پلیر درسیستم تان نصب شده باشد

برای دریافت نرم افزارفلش پلیر کلیک کنید